НОВИНИ

02.12.2009 г.
Стипендии на даровити деца с увреждания предоставиха БЧК и
29 даровити деца с трайни увреждания от цялата страна получиха стипендии за обучение и поощрителни награди за развитие на творческите си заложби.
Инициативата беше в рамките на проведената от БЧК и "Faber Castell" благотворителна кампания под мотото "Искам да творя" и бе посветена на Международния ден на хората с увреждания. В продължение на два месеца от продажбата на свои продукти "Faber Castel" отчисляваше средства за фонд "Творческо развитие и образователни потребности на деца и младежи със специфични нужди" на БЧК. Фондът е продължение на организирания от БМЧК международен конкурс-изложба за деца с увреждания "Ще Ви хареса ли моето творчество?", който се провежда от 1974 г. и събира творбите на деца от 5 до 15 г. от цял свят.
Сред гостите на събитието, провело се в Софийската градска художествена галерия, беше и Ролф Шиференс, изпълнителен директор на "FaberCastel". Генералният директор на БЧК д-р София Стоименова, Ролф Шиференс и големите майстори на изобразителното и приложно изкуство - акад. Светлин Русев и проф. Георги Чапкънов, връчиха грамотите и паричните помощи на децата. Специализирана комисия оцени кандидатствалите творби и раздаде 15 шестмесечни стипендии и 14 поощрителни еднократни финансови помощи. Средствата ще бъдат използвани за обучение и развитие на творческите заложби на децата. За настроението на присъстващите се погрижиха възпитаници на Средно специално училище за деца с увреден слух "Проф. д-р Дечо Денев", които поздравиха гостите и своите връстници с танцово изпълнение.