НОВИНИ

25.11.2009 г.
Съветът на делегатите на Червения кръст и Червения полумесец приключи своята работа
Червения кръст и Червения полумесец, като най-голяма хуманитарна мрежа в света, ще продължи да настоява отговорните лица да дават приоритет на хуманното отношение към хората
Лидерите на Червения кръст и Червения полумесец от над 180 страни призоваха правителствата и другите заинтересовани страни да обединят силите си с Движението за подобряване на живота на най-уязвимите хора и за справяне със съвременните хуманитарни предизвикателства.
Съветът заяви, че Червения кръст и Червения полумесец, като най-голяма хуманитарна мрежа в света, ще продължи да настоява отговорните лица да дават приоритет на хуманното отношение към хората, най-силно засегнати от хуманитарните кризи на днешния ден. Той също така подчерта ангажимента на Червения кръст и Червения полумесец за Африка, отбелязвайки, че хуманитарните предизвикателства на континента трябва да бъдат решени с глобална перспектива.
Съветът предупреди, че климатичните промени са станали основен двигател на климатични бедствия, които засягат милиони хора по света, и призова за по-големи инвестиции в намаляването на риска, изграждане на устойчиви общности и готовност при бедствия като ключови стратегии за адаптация към климатичните промени.
Съветът изрази решимостта на Червения кръст и Червения полумесец да продължи подпомагането на десетките милиони мигранти, както и да се предприемат стъпки за предотвратяване на вътрешното разселване и когато това е невъзможно, да осигуряват трайна подкрепа на разселените лица.
Съветът поиска по-голяма подкрепа за улесняване на достъпа до здравни услуги и разширяване на мащаба на програмите, помагащи на общностите да се подготвят по-добре и да се справят с рисковете, свързани със здравето.
Съветът потвърди дългогодишния ангажимент на Червения кръст и Червения полумесец за борба срещу противопехотни мини, касетъчни боеприпаси и други взривоопасни останки от войните. Той призова за по-добро спазване на международните закони, приети за да предотвратят и да решат проблема на унищожението, предизвикано от тези оръжия.
Съветът подчерта, че 60 години след приемането на Женевските конвенции от 1949г. е необходимо по-добро спазване на съществуващите правила, като подчерта убедеността си, че международното хуманитарно право предлага най-добрата правна защита за тези, които страдат от войните.
Съветът на делегатите на Червения кръст и Червения полумесец, провеждан за първи път в Африка, е среща на ръководствата на 186 Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец, Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец и Международния комитет на Червения кръст, която се провежда веднъж на всеки две години.
Сто и петдесет години след раждането на Червения кръст и Червения полумесец от подтика и вдъхновението на Анри Дюнан сред кръвопролитията на Солферино, Движението е убедено, че днешните Солферино изискват колективен отговор от международната общност, основан на обновени местни и глобални партньорства.
Десетки милиони младежи, доброволци и служители на Червения кръст и Червения полумесец правят своя ход всеки ден, показвайки, че всеки може да донесе промяна в нашия свят.

Светът е наш. Ти си на ход.