НОВИНИ

24.11.2009 г.
БЧК разпределя над 700 тона храни на социални заведения и психиатрични клиники
Успешно приключи програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица” за 2009 г.
Тя се осъществи от Държавния фонд - Разплащателната агенция, а на БЧК като партньор бе възложено раздаването на продуктите.
На три транша в 26 склада на БЧК бяха доставени общо 7 535 817 кг хранителни продукти /брашно, захар, ориз и макаронени изделия/. Разкрити бяха 329 раздавателни пункта, в които бенефициентите получаваха полагащите им се количества продукти. Подлежащите на подпомагане бяха определени с Наредба №18 на Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, а поименните списъци бяха изготвени от Агенцията за социално подпомагане. В тях намериха място хора, получавали енергийни помощи от държавата в периода 2008/2009 година.
Включените в програмата социално слаби получиха общо 6 747 603,8 кг продукти, а всеки отделен бенефициент по 29,8 кг. Останалите неполучени 788 178,6 кг в момента се разпределят на институционални бенефициенти по списък, одобрен от Държавен фонд земеделие - Разплащателната агенция. На социални заведения се предоставят общо 750 415,8 кг, а на държавни психиатрични болници - 37 762,8 кг хранителни продукти.