НОВИНИ

24.11.2009 г.
Най-голямата световна хуманитарна мрежа приема амбициозен план за следващото десетилетие
Стратегия 2020 има за цел да изпълни по-добре потенциала на Червения кръст и Червения полумесец на всички нива
На 21.11.2009 г. 17то Общо събрание на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) приключи с единодушното приемане на Стратегия 2020 г. – глобален план, който залага колективни ангажименти на 186 Национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец.

Стратегия 2020 има за цел да изпълни по-добре потенциала на Червения кръст и Червения полумесец на всички нива, както и да развие устойчив подход в работата в три ключови области: бедствията, рисковете за здравето и социалното изключване.
Общото събрание също одобри първия по рода си политика в областта на миграцията.
Общото събрание се задължи ефективно да насърчава участието на младите хора в ръководството на Червения кръст и Червения полумесец в национален и в световен мащаб.

В международната работна група по изработване на Стратегия 2020 участваше и д-р София Стоименова, Генерален директор на БЧК. На Общото събрание тя участва и в работна група за изготвяне на финалния документ.

"Макар и да оценяваме нашите постижения, ние сме наясно с хуманитарните предизвикателства, които се задават на хоризонта", каза новият председател на МФЧК, г-н Тадатеру Коное. "Тази стратегия отразява нашия ангажимент да гарантира, че заедно и поотделно сме организирани, за да подкрепяме тези, които имат нужда от нас и за да предотвратяваме, където е възможно, страданието и отчаянието.”

Генералният секретар Бекеле Гелета каза: "Нашите членове приемат, че ние имаме отговорност по-активно да влияем върху нашите правителства, партньори и донори, за да гарантираме, че тяхната политика и решения винаги се водят от най-добрия интерес на най-уязвимите групи."

Новият президент ще разчита на четирима избрани заместник-председатели, представляващи четири региона: Пол Биреч (Кения) за Африка, д-р Джаслин У. Салмон (Ямайка) за Северна и Южна Америка, д-р Мохамед Ал Маадид ( Катар) за Азия, д-р Бенгт Вестерберг (Швеция) за Европа.

Новият управителен съвет на МФЧК/ЧП включва 20 национални организации на Червения кръст/ Червения полумесец от: Австралия, Австрия, Боливия, Кот д'Ивоар, Доминиканската република, Еквадор, Египет, Франция, Гватемала, Италия, Република Корея, Малайзия, Русия, Южна Африка, Судан, Сирийската арабска република, Нидерландия, Тунис, Обединените арабски емирства и САЩ. Съветът ще работи четири години и ще играе ключова роля в прилагането на Стратегия 2020 на МФЧК.

Международния Червен кръст и Червения полумесец срещи продължава със Съвета на делегатите от 23 до 25 ноември, който събира представителите на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), на МФЧК/ЧП и националните дружества, за приемане на нови политики и стратегии по основни хуманитарни въпроси и в частност: вътрешно разселените лица, международната миграция и човешката цена на изменението на климата, както и използването на смъртоносни оръжия и защита на медицински сестри и здравни заведения в ситуации на въоръжен конфликт.

Дневни бюлетини от Общото събрание и Съвета на делегатите, както и видеозаписи от събитията на: https://www.ifrc.org/meetings/statutory/ga/ga09/index.asp