НОВИНИ

18.11.2009 г.
Най-авторитетните форуми на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец ще се проведат в Африка
Участие във високите форуми ще вземат председателят на БЧК г-н Христо Григоров и генералният директор д-р София Стоименова.
В Найроби ще се проведат двата основни форума на Международното движение на Червения Кръст и Червения полумесец – Общото събрание на Международната федерация на националните дружества и Съветът на делегатите на Международното движение. Участие във високите форуми ще вземат председателят на БЧК г-н Христо Григоров и генералният директор д-р София Стоименова.
По време на Общото събрание ще бъдат проведени избори за президент, вице-президенти и Управителен съвет на Международната федерация. Ще бъдат обсъдени и редица стратегически въпроси: развитието на доброволчеството; хуманитарната дипломация; политиката по въпросите на миграцията; глобалната програма за Африка и др. Ще бъде предложена за приемане “Стратегия 2020” на Международната федерация. Българският Червен кръст участва активно в процеса на изготвяне и консултиране на документа.. За изпълнението на “Стратегия 2020” ще се сформират работни групи, за да предоставят на новия Управителен съвет насоки за бъдещото развитие на политиката и за да се даде възможност на националните дружества да изразят нуждите си от подкрепа. Докладчик на една от работните групи ще бъде д-р София Стоименова - генерален директор на БЧК, която ще участва и в комисията за изготвяне на финалния документ.
Общото събрание ще приеме и докладите на Управителния съвет, на генералния секретар, на финансовата комисия, на младежката комисия, на консултативните органи (Консултативния орган за развитието, за помощ при бедствия, за здравеопазване и грижи, ХИВ/СПИН и на комисията по съответствие и медиация). Ще бъдат одобрени финансови доклади на генералния секретар за 2007 и 2008 г. и одитираните отчети. Ще се приеме и предложение за плана и бюджета за периода 2010-2011 г.
По време на Общото събрание ще бъдат връчени наградите на Международната федерация: награда “Хенри Дейвисън” (за принос към хуманитарната дейност); награди за работа с младежи; награди за доброволчество.
По време на Съвета на делегатите ще се обсъжда приемането на резолюции, които са от значение за цялото Международно движение на Червения кръст и Червения полумесец и са свързани с прилагането на Международното хуманитарно право, посрещането на хуманитарните предизвикателства пред Движението, Кодекса за добро партньорство и др.
В рамките на срещите ще се състоят и голям брой допълнителни семинари и събития по разнообразни червенокръстки теми. Ще бъде организирана изложба, на която и БЧК ще представи своите дейности.