НОВИНИ

07.11.2009 г.
Планинската спасителна служба при БЧК проведе отчетно-изборно събрание
В НУЛЦ на БЧК – с. Лозен се проведе ХІV общо делегатско събрание на Планинската спасителна служба при БЧК.
Гости на форума бяха председателят на БЧК Христо Григоров, членът на Националния съвет на организацията проф. д-р Константин Койчев, генералният директор на БЧК д-р София Стоименова, зам.-генералните директори д-р Надежда Тодоровска, д-р Славита Джамбазова и Василка Каменова и др.
На форума присъстваха 58 делегати от цялата страна. Те изслушаха резюме на отчетния доклад на Управителния съвет на службата за изминалия четиригодишен период и отчета на Контролната комисия.
Събранието прие насоки за работата на Планинската спасителна служба през следващия период от четири години. Основните приоритети пред новото ръководство на ПСС са: значително подобряване на материално-техническата база на службата (автомобили, моторни шейни, АТВ, радиостанции, GPS и др. спасителни съоръжения) чрез финансиране и подкрепа от държавата; продължаване на усилията за иницииране на държавно решение за създаване и внедряване на национална система за оказване на помощ на пострадали в планината от въздуха с хеликоптери – дългогодишна практика в страните, членки на Европейския съюз; промени в Закона за Българския Червен кръст относно идентификацията на субекта, който извършва спасителна дейност в планината (ПСС при БЧК).
Събранието реши новият Управителен съвет на ПСС да бъде от 7 члена. За председател на службата единодушно бе избран доц. д-р Олег Чолаков – досегашен председател на медицинската комисия на ПСС. Негов заместник ще бъде директорът на ПСС Кирил Русев. За председател на Контролната комисия бе избран Павел Павлов.