НОВИНИ

22.10.2009 г.
Съвместен трансграничен проект
В Ксанти се проведе работна среща между представители на секретариатите на Червения кръст в Смолян и Ксанти
От 20 до 22 октомври 2009 г. в Ксанти се проведе работна среща между представители на секретариатите на Червения кръст в Смолян и Ксанти, по повод предстоящото кандидатстване със съвместен проект по програма INTEREG ІV – България – Гърция – 2007 – 2013 г.
В срещата взеха участие: г-жа Маргаритопулу – председател на ЧК – Ксанти, председателят на ОС на БЧК – Смолян - Ангел Кючуков, директорът на ОС на БЧК – Смолян – Мария Делева, Петър Йовков главен експерт в дирекция „Международно сътрудничество” на НС на БЧК и четирима доброволци от екипа за спасяване при бедствия към секретариата на ЧК в Ксанти.
Обсъдени бяха основните дейности по проекта и отговорностите на двете структури. Разменена беше информация за готовността и работата на организациите при БАК. Бяха набелязани и основни приоритети за бъдещото съвместно сътрудничество на двете организации.