НОВИНИ

13.10.2009 г.
Турският посланик в България се срещна с ръководители на БЧК
Н. Пр. Мехмед Гюджюк - посланик на Република Турция в Република България, посети Секретариата на Националния съвет на Българския Червен кръст.
Той се срещна с председателя на организацията Христо Григоров, с ръководители и с представители на отделните направления, дирекции и отдели в Секретариата. Д-р София Стоименова - генерален директор на БЧК, представи основните приоритети и направления в дейността на организацията. Акцент беше поставен върху отличното дългогодишно сътрудничество между Българския Червен кръст и Турския Червен полумесец, изразено в договора за сътрудничество от 2005 г. и в договора за трансгранична помощ в случаи на бедствия, аварии и катастрофи. Проведената дискусия изведе на преден план темата за хуманитарните предизвикателства пред двете страни като вход към Европа от рискови райони на Близкия Изток и Южна Азия, както и ролята, която двете организации биха могли да имат в партньорство, включително чрез развиване на бъдещи съвместни дейности за оказване на помощ на трети страни.