НОВИНИ

12.10.2009 г.
Започна третият етап на програмата “Предоставяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица”
На 12 октомври 2009 г. започна зареждането на пунктовете и раздаването на продуктите
На 12 октомври 2009 г. започна зареждането на пунктовете и раздаването на продуктите от третия транш на програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица”. То ще продължи до 6 ноември т. г., като се очаква на 255 411 души в цялата страна да бъдат раздадени общо 3 046 189 кг. хранителни продукти. Всеки правоимащ ще получи по 2 кг. брашно; 3 кг. ориз; 3 кг. захар и 1, 600 кг. макаронени изделия.
Бенефициенти, пропуснали първите две раздавания, имат право да получат полагащите им се продукти по време на третия етап от програмата. Останалите количества хранителни продукти след трите раздавания ще бъдат предоставени на социални и лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ.
Програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица” се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, реализира се от БЧК със съдействието на местните власти и РИОКОЗ, а Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, следи за стриктното й изпълнение.
Подлежащите на подпомагане бенефициенти, са определени с Наредба №18 на Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, а поименните списъци са изготвени от Агенцията за социално подпомагане.
По тази програма успешно бяха осъществени два транша. През първия транш бяха раздадени 1 744 952 кг продукти и 85 % от правоимащите бенефициентите (217 289 души) в цялата страна получиха полагащите им се количества. Раздаденото количество продукти по време на втория транш възлиза на 2 744 682 кг, а броят на бенефициентите, получили помощта, е 255 538, което представлява 89%. Особено активни бяха хората, живеещи в селата и малките населени места, докато част от бенефициентите, живеещи в големите градове, не се явиха в раздавателните пунктове на БЧК.