НОВИНИ

02.10.2009 г.
Палатково учение за действие при бедствия, аварии и катастрофи
В продължение на три дни екипите придобиха теоретични знания и практически умения
35 доброволци от Националния спасителен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК, както и от аварийните червенокръстки екипи в София, Русе и Добрич изградиха палатков лагер на територията на Националния учебен център на организацията в с. Лозен. В продължение на три дни екипите придобиха теоретични знания и практически умения за работа в полева кухня, за използване на моторни триони и генератори за електричество, за ползване на технически съоръжения за пречистване на вода и др.
Сред обучителите в курса бяха професионални готвачи, експерти от Министерството на отбраната, НС „Гражданска защита” и НС „Пожарна безопасност и защита на населението”.