НОВИНИ

29.09.2009 г.
БЧК изгради параклис в Националния си учебен център в с. Лозен
Знеполският епископ Йоан отслужи водосвет и освети параклиса “Рождество Богородично”
Знеполският епископ Йоан отслужи водосвет и освети параклиса “Рождество Богородично”, изграден от Българския Червен кръст на територията на Националния учебен център в с. Лозен.
По време на Втората световна война на това място е имало лечебна база, в която Българската православна църква и Българският Червен кръст са полагали грижи за възстановяване на ранени войници от фронта. При осъществяване на своята хуманитарна мисия Българският Червен кръст през цялата си дългогодишна история е поддържал тесни връзки и е работил в сътрудничество с Българската православна църква. Създатели на БЧК са такива авторитетни и обществено признати личности като митрополит Мелетий Софийски, митрополит Серафим Сливенски, митрополит Климент Търновски /Васил Друмев/ и др. Стотици свещенослужители от цялата страна активно участват в червенокръстката дейност.
Днес Националният учебен център на БЧК е специализирана база за професионално обучение на млади хора, които получават знания за хуманитарните ценности и идеали, придобиват умения по оказване на първа долекарска помощ и първа психологическа подкрепа, подготвят се за действия по време на бедствия, аварии и катастрофи, изучават спецификата на планинското спасяване и др.
Официални гости на тържествената церемония бяха г-н Кирил Ананиев, съветник на Президента, доц. Красимир Гигов, Министерство на здравеопазването, гл. комисар Никола Николов, НС «Пожарна безопасност и защита на населението», г-н Стефко Бурджиев, Гражданска защита, г-жа Катя Паракозова и г-н Владимир Петров от Минестрество на финансите, полк. Гълъбов, Учебен център на Българската армия в Чаралица, г-н Светослав Митрев, кмет на с. Лозен.
Новоизграденият параклис е своеобразен символ на полаганите сериозни усилия от Българския Червен кръст за възпитаване на нравственост и хуманност у младите хора в духа на изконните български добродетели. Той е и една надежда, че провереното от времето сътрудничество с Българската православна църква ще намери нови измерения с различни дейности в полза на хората, на доброто и човечността.