НОВИНИ

09.09.2009 г.
Академия за доброволци 2009
Традиционният летен лагер „Академия за доброволци 2009”, организиран от Българския младежки Червен кръст, се проведе от 2 до 9 септември в Националния учебен център на БЧК в Созопол.

Под мотото на глобалната кампания „Светът е наш. Ти си на ход!” тази година лагерът събра 76 доброволци на БМЧК от цялата страна, които развиваха своите умения в пет различни модула: промоция на хуманитарните ценности, здравословно хранене и здравословен начин на живот, първа долекарска помощ, превенция на ХИВ/СПИН и сексуално-рисково поведение, превенция на наркоманно-рисково поведение. В резултат, всички доброволци излязоха от Академията достатъчно подготвени да провеждат обучения по училищата. Всяка вечер се провеждаше организирана вечерна програма, съставена от тематични представления на самите участници. Отделните групи представяха по артистичен начин пред останалите участници заниманията в избрания от тях модул.
Академията беше закрита на сцената на провеждащия се по същото време фестивал „Аполония”, където бяха раздадени дипломите на участниците.