НОВИНИ

09.09.2009 г.
БЧК взе участие в партньорска среща в Украйна
Акцентът беше поставен върху изграждането на взаимодействие между отделните дружества, възможностите за техническа, експертна и материална подкрепа
Директорът на дирекция „Международно сътрудничество” в Секретариата на НС на БЧК, взе участие в срещата ”Партньорство без граници”, организирана от МФЧК/ЧП - регионалното представителство за Беларус, Молдова и Украйна. Срещата се проведе в Киев и в нея взеха участие над 40 души, представители на национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец и на други международни организации, представителството на ЕС и др. Срещата имаше за цел да се обсъдят възможностите за сътрудничество на националните дружества в страните от региона. Акцентът беше поставен върху изграждането на взаимодействие между отделните дружества, възможностите за техническа, експертна и материална подкрепа, както и трансграничното сътрудничество. БЧК е дългогодишен партньор на Украйна и Беларус, като дружествата познават своята дейност и проекти. Интерес за страните в региона предизвика опитът на БЧК в областта на първата помощ, младежките програми, организационното развитие и работата при бедствия, аварии и катастрофи.