НОВИНИ

13.07.2009 г.
Екипи на БЧК участваха в международното учение „Бриз 2009”
Традиционният „Бриз” е тринадесетото учение с участие на правителствени структури и неправителствени организации
По покана на Военноморските сили на България Българският Червен кръст взе участие в провеждането на учението с международно участие „БРИЗ/СЕРТЕКС 2009”.
Традиционният „Бриз” е тринадесетото учение с участие на правителствени структури и неправителствени организации – Държавна агенция за бежанците (ДАБ), Национална служба “Полиция”, Гранична полиция, Национална служба “Пожарна безопасност”, Национална служба “Гражданска защита”, телефон 112, Изпълнителна агенция „Морска администрация”, “Пристанище Варна” ЕАД, РЦЗ и др.
Целта на учението беше да се подобри оперативната съвместимост и взаимодействие, да се заздрави взаимното разбирателство, доверие и сътрудничество между военноморските сили на страните - участнички в учението; да се отработят варианти на взаимодействие и с другите организации в отговор на кризи от различен характер; да се усъвършенстват процедурите за оперативно планиране, комуникациите, видовете осигуряване и др.
Българският Червен кръст участва в осъществяването на четири “епизода”, включващи голям пожар в сграда, посрещане на поток от бежанци, пожар на кораб в пристанището и издирване и спасяване на пострадали в морето.
Доброволни екипи на Областния съвет на БЧК - Варна организираха събирателен пункт за пострадалите от двата пожара, на който оказваха първа помощ и подпомагаха транспортирането им. Съвместно с ДАБ те участваха в посрещането на „бежански поток” и разкриха пункт за оказване помощ на нуждаещи се, раздаване на дрехи, санитарни и хигиенни материали, подкрепителни напитки и храна.
За първи път Националният екип за работа при наводнения участва в акция по търсене и спасяване по море. Учението допринесе и за повишаване на уменията на нашите екипи за работа в условия на криза.
Ръководството на „БРИЗ” благодари на Българския Червен кръст за участието и оцени високо работата на нашите екипи за действие при кризисни ситуации.