НОВИНИ

09.07.2009 г.
Червенокръстките организации на Русе и Гюргево подписаха споразумение за сътрудничество
Споразумение за сътрудничество подписаха организациите на Червения кръст от Русе и румънския град Гюргево.
В тържествена обстановка и в присъствието на български и румънски журналисти подписи под документа положиха д-р Вяра Среброва – председател на областната организация на БЧК – Русе, и Анкуца Опре – вицепрезидент на окръжната организация на Червения кръст - Гюргево. Целта на споразумението е да се консолидира капацитетът на двете организации, за да отговорят най-адекватно на нуждите на уязвимите хора, като използват съвместно възможностите за финансиране в рамките на Европейския съюз. Първата обща изява на двете организации е участието на представители на БЧК в международно обучение за работа при бедствия и аварии в Гюргево.