НОВИНИ

09.07.2009 г.
Вербална нота до Постоянната мисия на България към ООН по повод незаконната регистрация на “Български Червен полумесец”
Вербалната нота и писмото на МФЧК/ЧП са придружени от детайлен правен анализ с текстове от международното и българското законодателство
Във връзка с неправомерното регистриране от Търговищкия окръжен съд, с председател Тихомир Петков, на сдружение “Български Червен полумесец”, което е грубо нарушение на международното и българското законодателство, Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) е изпратила вербална нота до Постоянната мисия на Република България при Представителството на Организацията на Обединените нации в Женева, с която информира, че подкрепя предприетите действия от БЧК за предотвратяване на злоупотребата.

Забавянето на анулирането на незаконната организация от Търговищкия окръжен съд доведе до ангажирането на международните институции и до изпращането на вербалната нота до ООН. Липсата на решение до този момент може да предизвика неблагоприятен международен отзвук и уронване авторитета на българската държава и съдебната й система.

Към вербалната нота на МФЧК/ЧП е приложено писмо до ръководството на БЧК, в което се казва: „Съгласно Женевските конвенции от 1949 г. и техните Допълнителни протоколи от 1977 г., Устава на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, Устава на Българския Червен кръст и българското законодателство, на територията на която и да е държава може да съществува само едно национално дружество на Червения кръст или Червения полумесец.

Създаването на едно такова сдружение действително представлява злоупотреба с емблемата и наименованието „червен полумесец” и следва да бъде обект на незабавни мерки от страна на съда. С настоящото писмо споделяме дълбоката си загриженост във връзка със създаването на това ново дружество и изразяваме нашата пълна подкрепа за всички действия, предприети от Българския Червен кръст.”

Вербалната нота и писмото на МФЧК/ЧП са придружени от детайлен правен анализ с текстове от международното и българското законодателство, които се отнасят до създаването на национално дружество и използването на емблемата червен кръст или червен полумесец.