НОВИНИ

03.07.2009 г.
Интервенционни запаси
За втори път Българският Червен кръст ще участва в програмата “Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица”
Като пълноправен член на Европейския съюз България отново ще раздава храни от интервенционните запаси на Съюза.
Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция организира нейното изпълнение и следи за стриктното спазване на всички процедури, визирани в европейското и националното законодателство.
За втора поредна година на БЧК е възложено да съхрани, транспортира и раздаде хранителните продукти на социално слабите лица в цялата страна, които предварително са селектирани от Агенцията за социално подпомагане. Това са 255 411 души, които са получавали енергийни помощи от държавата в периода 2008/2009 г. Програмата се реализира и със съдействието на местната власт и РИОКОЗ.
През 2009 година на три транша ще бъдат раздадени 2 203 718 кг ориз, 2 280 000 кг захар и 1 852 098 кг брашно:

* Първи транш – 6 – 24 юли 2009 г.
* Втори транш – 13 – 28 август 2009 г.
* Трети транш – 12 октомври – 6 ноември 2009 г.

По време на първия транш всеки бенефициент ще получи по 2 кг брашно, 3 кг ориз и 3 кг захар.

В София раздаването на продуктите от първия транш ще започне на 8 юли (сряда) 2009 г. Пунктовете на територията на столицата са:

Първи териториален център на БЧК - бул. ”Витоша” № 99, бл. 55 – трапезария на БЧК (за районите “Изгрев”, “Триадица”, “Средец” и “Лозенец “) ; тел.: 9516540; 9588892.

Втори териториален център на БЧК - ж. к. ”Люлин” 7, бл. 711, вх. Б – партер (за районите “Люлин”, “Възраждане” и “Красна поляна”); тел.: 8274005. За район “Филиповци”, ж.к. “Филиповци”, бл.25, сградата на кметството; Район “Банкя”, гр. Банкя, ул. “Цар Симеон”, сградата на кметството.

Трети териториален център на БЧК - бул. ”Тодор Александров” № 177, 113 СОУ (за районите “Сердика”, “Надежда” и “Връбница”;тел.: 8377590; Район “Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле”123, кметство, тел. 9917230.

Четвърти териториален център на БЧК - ж. к. ”Гео Милев”, ул. ”Светлоструй” 10 (за районите “Слатина” и “Оборище”); тел.: 8734619. и ж. к. ”Левски” Г, бл. 9, партер (за район “Подуяне”) тел.: 8734619; Район “Кремиковци”, гр. Бухово, бул. Никола Бонев” 4-6, сградата на кметството, тел. 9942134.

Пети териториален център на БЧК – ж.к. ”Дружба” 1, Спортната зала между бл. 24 и бл. 26 (за районите “Младост”, “Студентски”, “Искър”); тел.: 8878012; Район “Панчарево”, с. Панчарево, ул. “Самоковско шосе” 52, кметството.

Шести териториален център на БЧК - ж. к. ”Бели брези”, бл. 3 (за районите “Красно село” и “Витоша”); тел.: 9589926 и кв.”Горна баня”, ул. ”Урал” № 2 (за район “Овча купел”); тел.: 9576189.