НОВИНИ

09.12.2014 г.
Работна среща
ОС на БЧК – Хасково организира работна среща с представители на институции, работещи с търсещи и получили международна закрила лица в област Хасково.
Срещата бе ръководена от Марияна Стоянова ръководител БМС при БЧК. Участие взеха Зам.областният управител Станислав Дечев, Стойчо Китаев представител на ВКБООН, Димитър Киров представител на ДАБ. Бяха дискутирани въпроси относно правата и задълженията на търсещите и получили закрила лица и ролята на институциите и НПО. Обсъдени бяха практики в дейността на ОС на БЧК – Хасково и институциите. Тази работна среща бе във връзка с изпълнението на проект „Подобряване условията на прием и интеграция на бежанци в България”, финансиран от ВКБООН.