НОВИНИ

16.12.2014 г.
Хуманитарното въздействиe от ядрените оръжия
Съвместно изявление на Международния комитет на Червения кръст и на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец
(Трета международна конференция, Виена, 9 декември 2014 г.)

Движението на Червения кръст и Червения полумесец се обединява около посланието, което отправя към държавите и световната общност относно ядрените оръжия. Въпреки че само няколко държави притежават ядрени оръжия, това засяга и всички останали. Ядрените оръжия и катастрофалните последици от тяхното използване заплашват съществуването на всеки от нас и поради това те засягат всички нас – както индивидуално, така и колективно. Всеки човек трябва да прояви дълбоко безпокойство и загриженост от тази ужасяваща заплаха, която потенциално може да доведе до унищожаване на живота на нашата земя и да превърне нашия свят в една студена и отровена пустош. Те могат само да ни доведат до един катастрофален и необратими сценарий, който никой от нас не би желал и на който никой не може да отговори по какъвто и да е смислен начин.

Отговорът при бедствия е част от ежедневната работа на Движението на Червения кръст и Червения полумесец, независимо дали бедствията са природни или причинени от човека. Ние много добре знаем как да отговорим на повечето известни бедствия и на рисковете от тях. Но това, което отново чухме за хуманитарното въздействие от ядрените детонации или за една мащабна ядрена война, показа много ясно, че този вид риск е напълно различен.

Изводът, който можем да направим след нашето участие в конференцията във Виена, е, че има само един възможен път напред: пълната забрана на ядрените оръжия. След разискванията по съществуващите правни международни норми и след дискусиите и обсъжданията можем да направим два категорични извода: няма друго такова оръжие, което да предизвиква толкова ужасни и катастрофални последици и въздействия, и че оръжията, дори тези с по-малки хуманитарни последици, трябва да бъдат забранени.

Поемаме отговорност през следващата година да използваме 70-ата годишнина от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагазаки, за да популяризираме широко това което знаем и което сме научили. Това е наш общ дълг, за да се гарантира, че заплахата от ядрени оръжия и нечовешките последиците от тяхната употреба ще бъдат елиминирани. Всички други оръжия за масово унищожение, а именно химическите и биологичните, са забранени. Ядрените оръжия - които имат далеч по-лоши и ужасни последствия - трябва изрично да бъдат забранени и спешно да бъдат унищожени.

Повтаряме нашия призив и апел от 2011 г. към всички вас: да се гарантира, че ядрените оръжия никога няма да се използват отново, да се включат всички възможности, за да продължат усилията за преговори, водещи до забрана и пълно елиминиране на ядрените оръжия чрез правно обвързващо международно споразумение, въз основа на съществуващите договорености и международни задължения.

Повече информация може да получите на :Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons