НОВИНИ

23.06.2009 г.
Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец отбелязва 150-годишен юбилей от битката при Солферино с поредица събития
Местността Солферино в Италия, рожденото място на червенокръстката идея, събра хиляди младежи
Местността Солферино в Италия, рожденото място на червенокръстката идея, събра хиляди младежи, представители на 150 национални дружества на Червения кръст и Червения полумесец от целия свят. Под мотото „Младежта в действие” участниците в продължение на четири дни ще обменят опит в дейността си по превенцията на ХИВ/СПИН, ограничаването на хуманитарните последствия от промените в климата, разрешаването на проблемите, свързани с миграцията и дискриминацията и др. Целта на инициативата е да ангажира световната младеж с хуманитарните предизвикателства на съвремието ни. На площ от 200 хил. кв. м младежите ще сформират палатков лагер - т. нар. хуманитарно село, което ще бъде домакин на няколко грандиозни събития:
Трета световна младежка среща /23-28 юни/. По време на поредицата от семинари и срещи младежите ще обменят информация и ще дискутират различни актуални теми, свързани с промените в климата, социалната справедливост, равнопоставеността на половете, ролята на социалните медии и др. Идеята е да се пресъздаде Солферино 150 години по-късно така, че младите хора да се ангажират и мобилизират собствения си потенциал в отговор на най-големите хуманитарни предизвикателства, стоящи пред човечеството.
Хуманитарен булевард /24-27 юни/. Върволицата от пунктове и информационни кътове по своеобразния „хуманитарен булевард” на открито има за цел да представи различни инициативи на младежките организации на Червения кръст и Червения полумесец от целия свят. Ще бъдат изградени множество павилиони и изложби, промотиращи различни дейности на младите червенокръстци – подготовка и помощ при бедствия, здравна превенция и безопасност, хуманитарни ценности и др. На 26 юни ще се проведе тренировъчна игра, свързана с бедствената готовност и оказването на първа долекарска помощ.
Траурно шествие със свещи – Fiaccolata /27 юни/. Вечерната траурна процесия със свещи ще премине за пореден път по стъпките на тези, които са пренасяли ранените войници от бойното поле в Солферино до първия медицински пункт в Кастилионе. Шествието е традиционно при отбелязването на годишнините от битката при Солферино. Очаква се през 2009 г. то да се превърне в мащабно събитие с участието на стотици млади хора, червенокръстци и доброволци.
Пътешествие на клетвената декларация /28 юни – 3 юли/. Близо 300 млади червенокръстци ще поемат по стъпките на Анри Дюнан от Солферино до Женева. По време на тридневното си пътуване /два часа дневно пеша, а през останалото време - с автобус/, те ще популяризират хуманитарните ценности на червенокръсткото движение. На 2 юли в Женева младите червенокръстци от целия свят официално ще предадат своята клетвена декларация, символично пренесена по стъпките на Дюнан, на швейцарските власти и на представители на ООН. В символната декларация те се ангажират от името на световната червенокръстка младеж да дадат своя отговор и да допринесат за решаване на хуманитарните предизвикателства на съвремието ни и за насърчаване на хуманитарното партньорство в света.
Инициативите в Солферино са организирани от Италианския Червен кръст в рамките на Глобалната кампания на Международното движение „Светът е наш. Ти си на ход!”. В тях участва представителна група младежи от Българския младежки Червен кръст, която ще се включи във всички юбилейни прояви.