НОВИНИ

21.06.2009 г.
Доклад на МФЧКЧП за световните бедствия 2009 г.
Ново издание на Световния доклад за бедствията - 2009 г. на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец
Новото издание на Световния доклад за бедствията - 2009 г. на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец МФЧКЧП цели да насочи вниманието от скъпоструващи операции за справяне с бедствието към ефективни превантивни мерки спрямо него. Въпреки че природните опасности не могат да бъдат предотвратени, те се превръщат в бедствия, защото засегнатите общности са уязвими и неподготвени. Системите за ранно предупреждение са доказали, че могат да спасяват човешки животи и да намалят икономическите загуби на всички нива.
Докладът акцентира на това, че ранното предупреждение не е достатъчно само по себе си, необходимо е и ранно действие. Във връзка с това Мохамед Омер Мукхиер, ръководител на бедствената политика и готовността на МФЧК/ЧП, смята, че можем да се справим по-добре, ако търсим рисковете преди те да се случат. Това означава усвояване на съществуващите ресурси и ноу-хау, за да се премести фокусът от отговор на бедствието към предотвратяването му. Ако се занимаваме с общностите сега, а не след като криза или бедствие се появи, можем да предприемем действия да минимизираме човешките и икономическите загуби.
Генералният секретар на МФЧКЧП Бекеле Гелета заявява в доклада, че ранното действие е инвестиция за в бъдещето и е далеч по-ефективно в дългосрочен план от отговор на критични ситуации. Все пак това представлява вид урок, който отделните хора, дарителите, държавите и някои от другите хуманитарни общности все още не са научили.
Докладът за световните бедствия 2009 включва: въведение към системите за ранно предупреждение за различни рискове и ранно действие; осъзнаване на необходимостта от ранно предупреждение и ранно действие; ранно действие и намаляване разликата във времевия обхват; климатични промени – ранно предупреждение; несигурност на хранителните запаси: какви действия трябва да последват след ранно предупреждение?