НОВИНИ

17.06.2009 г.
Грубо нарушение на международното и българското законодателство
Българския Червен кръст уведоми компетентните държавни институции и постави въпроса за решаване пред главния прокурор
В нарушение на Женевските конвенции от 12.08.1949 г. и техните Допълнителни протоколи от 08.06.1977 г. и на Закона за Българския Червен кръст, Търговищкият окръжен съд с Решение №29 от 28.04.2009 г. по ФД №11 по описа за 2009 г. е регистрирал Сдружение с нестопанска цел “Български Червен полумесец”.
Съгласно посочените нормативни актове, в която и да е държава, на чиято територия функционира автономна организация-член на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец, може да съществува само една национална структура с емблема “червен кръст” или “червен полумесец”. 150 години след възникването на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, в нито една от 186-те страни, на чиято територия осъществяват своята дейност официално признати дружества-членове на Международната федерация, няма прецедент да са регистрирани две организации на Червения кръст и Червения полумесец.
Ръководството на Българския Червен кръст уведоми компетентните държавни институции и постави въпроса за решаване пред главния прокурор, министъра на външните работи, министъра на правосъдието и окръжния прокурор на Търговище.
Българският Червен кръст очаква незабавни действия от страна на съответните държавни институцииза анулиране регистрацията на Сдружение “Български Червен полумесец” под това наименование и за прекратяване неправомерното използване на знака “червен полумесец” - една от отличителните емблеми на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.