НОВИНИ

10.12.2014 г.
Програма „Топъл обяд“на БЧК за 10 години
върна 10 000 деца в училище
Юбилеят събра партньори и приятели, активно подкрепяли благотворителната инициатива през годините, и деца от Драгоман, които тази година получават безплатна храна в училище. Гостите получиха за подарък „Учебна тетрадка“, изписана с благодарност от децата на Програмата.

През своето десетгодишно съществуване Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК е предоставила над 700 000 безплатни обяда в училище за близо 10 000 деца от цялата страна. През 2014/2015 учебна година 1537 деца получават топла храна в 26 области на страната.

През изминалата година над 12 000 деца не са имали възможност да бъдат сред приятелите си в класните стаи поради бедност. За някои от тях безплатният здравословен обяд в трапезариите на БЧК е единствената причина да се върнат в училище, далеч от опасностите на улицата.


Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК е създадена през 2004 г. с цел да подпомага БЧК при набирането на средства за финансиране на различни благотворителни инициативи. Нейни учредители са едни от най-големите търговски компании в България. Мрежата обединява 22 компании от корпоративния сектор. С всеки от партньорите БЧК провежда съвместни социални кампании, а с набраните средства подпомага уязвими групи от българското общество.