НОВИНИ

17.11.2014 г.
„Улицата не е дом – samusocial за София”
Резултатите от изпълнението на проекта „Улицата не е дом – samusocial за София” ще бъдат представени на пресконференция с участието на посланика на Франция в България Ксавие Лапер дьо Кабан, на председателя на БЧК Христо Григоров и на Мари Шюбер, директор на samusocialInternational. Пресконференцията ще се състои на 18.11.2014 г. /вторник/ от 11:30 ч. в зала „Музейна” на БЧК, бул. „Джеймс Баучер”76.
Изпълнението на проекта, реализиран от БЧК – София, в партньорство със Столична община – Дирекция „Социални дейности”, и с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България, доказа ефективността от работата на смесения екип от доброволци на БЧК и социален работник на Столична община за постигане на основната цел - създаване на информационна база данни за локацията и състоянието на бездомните, пребиваващи на територията на столицата.

Чрез „Улицата не е дом - samusocial за София” в периода октомври 2013 г. –
август 2014 г. беше осъществен нов модел на социална услуга в столицата – мобилен екип за oказване на помощ и подкрепа за бездомни хора. В мобилния екип участваха социален работник, шофьор и доброволци, преминали обучение съгласно методиката на samusocialInternational – организация с дългогодишен опит в работата с хората, живеещи на улицата.