НОВИНИ

03.11.2014 г.
Журнал „Устойчивост при бедствия“
Бъди информиран. Бъди подготвен. Стани устойчив.
На 2 ноември 2014 г. беше представена последната история на хора от целия свят в електронния журнал „Устойчивост при бедствия“. За период от 42 дни този интерактивен онлайн документ ни показвaше всекидневно как отделни хора, общности и държави се подготвят за природни заплахи, като циклони, наводнения, земетресения или засушавания.

Журналът „Устойчивост при бедствия“ беше част от една по-голяма кампания, която достигна до милиони хора, а целта ѝ бе повишаване на осведомеността за проблемите, пред които се изправят общностите в риск. Чрез комбинация от лични разкази за подготовка и оцеляване, интервюта с експерти по намаляване на риска, информационни материали и интерактивни игри и викторини, журналът целеше осъзнаване на необходимостта от укрепване на устойчивостта към бедствия във всеки дом, семейство и общност.

Кампанията се осъществи съвместно от Отдела за хуманитарна помощ и гражданска защита на населението към Европейската комисия (ЕСНО), Международната федерация на Червения кръст/Червения полумесец и 12 национални дружества на Червения кръст в Европа. Чрез хилядите посетители на онлайн журнала „Устойчивост при бедствия“ всеки ден в продължение на 6 седмици се повишаваше осведомеността за необходимостта от бедствена готовност и устойчивост на общностите на фона на климатичните промени и нарастващата уязвимост към природните бедствия.

На втория ден Day 2 от старта на кампанията, електронният журнал сподели историята на Ленита Макавита – Диего, доброволка на Червения кръст, която чрез системата за ранно предупреждение допринесе да няма нито една жертва на тайфуна Хайан във Филипините. 9-ят ден Day 9 призова посетителите да попълнят викторина за подготовката им по първа помощ, като покажат какво биха направили, ако някой получи сърдечен удар или се задави. 12-ят ден Day 12 представи статистика за нарастващите последици от бедствията, показвайки броя на загиналите и ранените при бедствия хора, както и икономическите загуби в периода между 1994 г. и 2013 г. Ролята на културата при риска от бедствия бе показана на 25-ия ден Day 25 чрез интервю с Тери Канон, редактор на Световния доклад за бедствия, 2014 г.

Аудиторията беше провокирана да споделя лични истории за устойчивост при бедствия, а чрез социалните медии европейските граждани бяха призовани да помислят как да бъдат по-устойчиви към бедствия. Хората бяха окуражени да направят и споделят „селфи“ с трите най-важни неща, които ще вземат в случай на бедствие.
Международният ден за намаляване на опасностите от бедствията бе отбелязан на 13 октомври, достигайки до 2 000 000 души.

Приключването на кампанията бе отбелязано на 3 ноември в 15.30 ч. централноевропейско време. Присъединете се чрез #myDRJ.
Вижтe пълния журнал „Устойчивост при бедствия“ на: http://www.disaster-resilience.com/