НОВИНИ

22.05.2009 г.
БЧК участва в националното пълномащабно учение „Защита 2009”
Областната червенокръстка организация – Монтана, участва в Националното пълномащабно учение „Защита 2009”.
Темата бе „Дейност на органите за управление, силите за реагиране и комуникационно-информационната система по въвеждане на плановете, вземане на решения и действие на силите при провеждане на мероприятия за защита на населението и националното стопанство при радиоактивно замърсяване в резултат на обща авария в „АЕЦ Козлодуй”. Извърши се цялостна проверка на дейността на държавните институции и местните власти за предприемане на мерки при радиационна авария. В учението участваха 16 министерства и ведомства, с централните и регионалните си структури и присъстваха наблюдатели от страни, членки на ЕС.
В обединения контролно-пропускателен пункт в с. Ковачница, община Лом, бяха демонстрирани дейности по контрола на замърсяването, оказване на медицинска помощ и провеждане на обеззаразяване на евакуиращото се население, на автомобилите и техниката. Шест доброволци от Младежкия авариен екип на БМЧК–Монтана и 6 представители от Националния екип на БЧК за работа при бедствия, аварии и катастрофи - София, под ръководството на д-р Никола Николов работиха на пунктовете за първа психологична помощ, за издирване на членове на семейства, изгубили се в момента на паника, за обмен на облекли на преминаващите хора и на подкрепителен пункт за пострадалите.