НОВИНИ

31.05.2009 г.
Обучение по първа психологическа помощ за професионалисти
В НУЛЦ на БЧК – с. Лозен се проведе обучение по първа психологична помощ при бедствия, аварии и катастрофи
В НУЛЦ на БЧК – с. Лозен се проведе обучение по първа психологична помощ при бедствия, аварии и катастрофи (БАК) за професионалисти от областните организации на БЧК. В него участваха 35 методисти доброволци – професионални психолози, които са външни експерти на организацията.
Курсът бе ръководен от Хенриета Илиева-Стоянова - клиничен и консултативен психолог. В програмата бяха застъпени теми като „Система за оказване на психосоциална подкрепа и първа психологична помощ при бедствия, аварии и катастрофи в Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец; „Теоретични насоки и базови познания за оказване на първа психологическа помощ при БАК”; „Базови умения за оказване на помощ при БАК – техники и стратегии”; „Специфика на бенефициентите” и др.