НОВИНИ

15.10.2014 г.
Бедствия, аварии, катастрофи: подготвени ли сме?
Представителството на Европейската комисия в България и Българският Червен кръст организират медиен форум на тема: „Бедствия, аварии, катастрофи: подготвени ли сме?“ / Ролята на медиите/ на 17 октомври 2014 г. (петък) от 10.00 до 12.00 ч. в Представителството на Европейската комисия в България. (София, ул. „Раковски“ 124)
Събитието е във връзка със съвместната комуникационна кампания „Устойчивост при бедствия”, финансирана от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ЕСНО) към Европейската комисия, която се реализира в партньорство с Европейския офис на Червения кръст и 12 европейски национални дружества на Червения кръст.

Кампанията стартира он-лайн в социалните медии на 22 септември 2014 г. и ще продължи до 2 ноември 2014 г. Нейната цел е да повиши информираността на европейските граждани за бедствията в световен мащаб, за тяхното социално въздействие върху хората и за необходимостта от инвестиране в бедствената готовност.

В медийния форум ще участват председателят на БЧК Христо Григоров, ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев, доброволци, участвали в хуманитарни мисии по време на бедствия, представители на медиите, на държавни институции, на неправителствени организации и др.

Модератор на форума ще бъде Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България.