НОВИНИ

10.10.2014 г.
Планински спасители организират технически преглед на „Алеко“
На 11 октомври (събота) 2014 г., от 10:00 ч. до 15:00 ч., в района на база „Алеко“, Природен парк „Витоша“, ще се проведе летен градски технически преглед на софийския отряд на Планинската спасителна служба при БЧК.
Прегледът се провежда под формата на спасителна акция в трудни терени със състезателен елемент. Ще участват отбори от по четирима планински спасители, които ще окажат първа долекарска помощ на пострадал и ще го транспортират със специални спасителни средства по труден терен - скали. По време на състезанието планинските спасители ще упражняват и проверяват своите знания и умения за движение в пресечен планински терен, ориентиране, долекарска помощ, работа с алпийска и планинска спасителна екипировка.
На 11 октомври база „Алеко“ на ПСС обявява и Ден на отворените врати. Ще имате възможност да се запознаете и да научите повече за ежедневието и дейността на планинските спасители от най-големия отряд на ПСС в България.

Програма:
• Среща с журналисти и запознаване с етапите и изискванията на прегледа: 10:00 – 10:30 ч.
• Наблюдаване и отразяване на прегледа – от 10:30 до 13:00 часа