НОВИНИ

22.05.2009 г.
Семинар на ВСС за предсезонна подготовка
В НУЦ на БЧК в Созопол се проведе ежегодният семинар „Предсезонна подготовка” със специалистите по водно спасяване от страната.
В него взеха участие 24 представители от Областните съвети на БЧК.
Бяха обсъдени актуални проблеми, свързани с подготовката на предстоящия сезон и на професионалните водноспасителни кадри, работата по превенция на водния травматизъм, специфични теми за регионите и контакти с регионалните и държавни структури, имащи отношение към водното спасяване. Проведе се дискусия за окончателния вариант на новата „Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване”.