НОВИНИ

21.05.2009 г.
Зонална среща на Експертния екип по доброволчество на БЧК
„Екокомплекс” в с. Смилян, Смолянска област, стана домакин на първата от планираните зонални срещи на представители на Експертния екип по доброволчество на БЧК
„Екокомплекс” в с. Смилян, Смолянска област, стана домакин на първата от планираните зонални срещи на представители на Експертния екип по доброволчество на БЧК (ЕЕД) с директори на секретариати на областни червенокръстки организации. Те са свързани с реализирането на втория етап от партньорската програма на Българския Червен кръст и Регионалното представителство на МФЧКЧП – Будапеща „Мини-семинари за въвеждане на съвременния доброволчески мениджмънт в работата на областните организации на БЧК”.
В края на 2008 г. членовете на Екипа осъществиха визити в 10 областни организации, за да оценят по определена методика работата на местните червенокръстки екипи с доброволци и степента на въвеждане на основните стъпки на доброволческия мениджмънт в тези организации. Ядро на програмата на зоналните срещи е дискусия върху оценките и констатациите на ЕЕД и планиране на най-наложителните корекции в поведението и дейностите, които биха довели до оптимизиране на резултатите в тази сфера. На срещата в Смилян бяха представени и обсъдени със съответните директори на областни секретариати оценките за работата с доброволци в Благоевград, Кюстендил и София-област.
Домакин на работната среща бе областната организация на БЧК – Смолян, реализираща авангардни подходи за работа с доброволци и за създаване на устойчиви механизми за коалиционна подкрепа.