НОВИНИ

21.05.2009 г.
Представители на Македонския Червен кръст посетиха БЧК
Разговорите потвърдиха, че БЧК и МЧК ще продължат да работят в близко партньорство на базата на подписаното споразумение за сътрудничество.
Д-р Милчо Трайков, председател на Македонския Червен кръст /МЧК/, и г-н Сашо Точков, зам.-председател на МЧК, бяха на двудневно посещение в Българския Червен кръст. Македонските гости бяха приети от председателя на БЧК г-н Христо Григоров и от генералния директор д-р София Стоименова. Те поднесоха специални поздравления към председателя на БЧК за скорошното му преизбиране на този пост за трети пореден мандат. След официалните разговори в централата на организацията се проведе работна среща на македонските гости с представители на ключови дирекции в националния секретариат. Особен интерес представителите на МЧК проявиха към статута на БМЧК, към дейността ни в областта на първата долекарска помощ, на доброволческия мениджмънт, на водното спасяване, към функциите на учебните центрове, към задълбочаване на съвместните дейности между областните структури на двете организации. Разговорите потвърдиха, че БЧК и МЧК ще продължат да работят в близко партньорство на базата на подписаното споразумение за сътрудничество.
В дух на приятелство и партньорство премина и срещата на столичната организация на БЧК с гостите. На нея присъстваха проф. Здравко Маринов, зам.-председател на БЧК и председател на софийската червенокръстка организация, г-жа Йорданка Стамова, директор на Секретариата, и други представители на столичния БЧК.
Ръководителите на МЧК се запознаха и със структурата и работата на НУЛЦ на БЧК в Лозен и посетиха складовата база на организацията.