НОВИНИ

21.05.2009 г.
За правата на възрастните хора
На 19 май 2009 г. в двора на Дома за стари хора в Добрич се проведе градинско увеселение по повод 7 години от откриването на дома
На 19 май 2009 г. в двора на Дома за стари хора в Добрич се проведе градинско увеселение по повод 7 години от откриването на дома, приключването на проекта “Бъди част от живота им” на сдружение “България Вита” и на част от заложените дейности за приемственост между поколенията по проект “Хляб за душата” по програма “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора” на БЧК. На събитието присъстваха много гости от държавни и общински институции, представители на неправителствени организации, доброволци от средите на възрастните хора и младежи от БМЧК.
На 20 май т. г. на посещение в Добрич бяха доброволците от Търговище, работещи по програма “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора”. Доброволците от двата града обмениха опит за своята дейност по програмата в двете общини, представиха проектите, по които работят и обмениха идеи за работата си през следващите месеци. Срещата се проведе в Художествената галерия на Добрич. Актрисата Ема Георгиева поздрави възрастните хора от Търговище с един хумористичен етюд, с който допринесе за доброто настроение на всички.
На 21 май 2009 г. се проведе обучение на доброволци от средите на възрастните хора по програма “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора” от община Тервел. Присъстваха 15 доброволци и зам.-кметът на община Тервел Стефка Костадинова. Темата на обучението беше “Лобиране за защита правата на възрастните хора”.
На 22 май подобно обучение се проведе и в с. Крушари с 15 доброволци от възрастните хора на селото.