НОВИНИ

12.09.2014 г.
„Всички имаме грижата”
За четвърта поредна година БЧК подкрепи усилията на професионалистите в областта, за да бъдат намерени подходящи семейства за деца в риск, които поради различни причини не могат да живеят със собствените си родители.
Кампанията се провежда благодарение на усилията на най-младите членове на червенокръстката организация – доброволците на Българския младежки Червен кръст.

Инициативата тази година ще обхване 76 общини от 25 области в страната и в нея ще участват над 680 доброволци. Залага се на модел за партньорство и родителство, при който доброволците, обучавани и подпомагани от професионалисти и приемни родители, ще предават посланията на добрата воля.

Информационната кампания е по проект „Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа за деца и младежи, напускащи социалните институции”, реализиран с финасовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Зона Европа. Сред партньорите, които подкрепят доброволците на БМЧК в това начинание, са 80 организации – доставчици на социални услуги за деца, сред които неправителствени организации, общински екипи по приемна грижа и дирекции за социално подпомагане.

Дългогодишният опит на организацията в работата с деца в нужда подкрепя убеждението, че единствено разгръщането на мрежа от подходящи социални услуги в общността може да предложи на тези деца среда и грижи, близки до семейните.