НОВИНИ

19.05.2009 г.
БЧК участва в учението „Галатея 2009“
Във Варна се проведе учение на Военноморските сили „Галатея 2009“.
В него се включиха екипи на дирекция „Гражданска защита“, главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ /ПБС/, Държавна агенция за бежанците, регионална дирекция „Гранична полиция”, доброволният екип за реакция при бедствия, авариии и катастрофи (ДЕРБАК) към ОС на БЧК и Младежкият авариен екип на БМЧК (МАЕ). По време на двудневното учение бяха тренирани симулации, отразяващи взаимодействието между военните и гражданските структури.
Първият ден бе инсцинирана диверсия на пътнически кораб. Служителите от „ПБС“ обезопасиха района и изведоха пострадалите, за които се погрижиха спасителите на ДЕРБАК и МАЕ.
Вторият ден от учението започна със симулация на пожар. От горяща сграда бяха изведени пострадали с тежки наранявания и изгаряния. Доброволците от ДЕРБАК и МАЕ оказаха първа помощ и псохологическа подкрепа на ранените. Отработени бяха и действията на партниращите организации за прием на бежанци, изградени бяха пунктове за посрещането им на територията на България. ОС на БЧК предостави за бежанците хранителни и санитарни пакети и дрехи. Оказана им бе и първа психологическа подкрепа. По време на спасителните операции специализираните екипи на отделните формирования и доброволните екипи от спасители на Червен кръст – Варна демонстрираха добра координация помежду си.
Учението „Галатея 2009“ бе подготовка за Международното учение на НАТО „Бриз 2009”.