НОВИНИ

24.06.2014 г.
БЧК ще обучава колегите си от Македония
Проведе се първата експертна среща по проекта „Развитие на капацитета на Македонския Червен кръст за организация на работата в областта на водното спасяване и осигуряването на безопасност на водните басейни в република Македония и подобряване на нормативната база”.
Той е с продължителност 6 месеца и се финансира от Министерството на външните работи на Република България.

Координатор на проекта е Теодора Томова, главен експерт в дирекция „Водноспасителна служба” към Секретариата на НС на БЧК. Участниците обсъдиха основните дейности, съгласно графика на проекта, и очакваните резултати и ангажименти на партньорите. Презентирани бяха нормативните документи на двете държави, регламентиращи водното спасяване. Изготви се план за предстоящо обучение през юли, което ще се проведе в НУЦ на БЧК в Созопол.

Представители на Македонския Червен кръст в срещата бяха Али Самет, координатор на управление на бедствията, Оливер Гичевски, национален координатор на водноспасителната служба и Нина Цекич, експерт във водноспасителната служба на град Струга. От страна на БЧК участваха Мая Антова - експерт в дирекция ”Водноспасителна служба“, и Мина Маркова, стажант в дирекция „Международно сътрудничество и програми”.