НОВИНИ

30.04.2009 г.
НОВ ГРИПЕН ВИРУС A (H1N1)
Предаването на вируса става от човек на човек по въздушно-капков път.
НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПАНИКА!

МОЖЕМ ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ

 • Предаването на вируса става от човек на човек по въздушно-капков път.
 • Заразяването става най-често при директно попадане на пръски, съдържащи вирус, върху лигавиците и посредством замърсени ръце.
 • При опасност от зараза използвайте средства за индивидуална защита - марлена маска и еднократни носни кърпи.
 • Избягвайте съприкосновение с болни, съмнително болни животни или замърсени от тях повърхности.
 • Спазвайте стриктна лична хигиена. Измивайте ръцете си редовно и добре със сапун и вода.
 • Поддържайте помещенията чисти и ги проветрявайте редовно.

ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ

Заболяването протича подобно на обикновения грип:
 • висока температура;
 • хрема;
 • кашлица и затруднено дишане;
 • главоболие;
 • болки по цялото тяло;
 • общо неразположение;
 • в някои случаи – повръщане и разстройство.

Вирусът е опасен с това, че много бързо може да доведе до пневмония или да предизвика сериозни усложнения на сърцето и бъбреците.

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ?
 • Да се избягват пътувания в райони, засегнати от вируса.
 • Да се спазва висока лична хигиена - често и внимателно измиване на ръцете със сапун и вода в продължение на 15-20 секунди. Може да се използват влажни хигиенни кърпички за ръце, както и дезинфектанти.
 • При поява на температура, кашлица, затруднено дишане в 10-дневен срок след контакт с болни хора или замърсени от тях повърхности консултацията с личния лекар или със специалист по инфекциозни болести е задължителна.
 • За предпазване на околните болните трябва да спазват добра лична хигиена – да използват марлена маска и еднократни носни кърпи, които след употреба да се изгарят.