НОВИНИ

23.04.2009 г.
Обучение по първа психологическа помощ
В комплекс „Шато Алпиа” край Сливен се състоя обучение по първа психологическа помощ за доброволци на областната организация на БЧК.
Представители на всички общински организации и служители на секретариата в рамките на един ден получиха теоретически знания, решаваха казуси и участваха в ролеви игри, за да придобият умения за оказване на първа психологическа помощ.
Обучението бе открито от директора на Секретариата Маргарита Русева, която обясни на доброволците, че оказването на първа психологическа помощ след бедствие или трагичен инцидент е също толкова важно, както и оказване на материална помощ на пострадалите. За да бъде адекватна тази помощ, трябва да се оказва от подготвени хора и по подходящ начин.
Лектор на семинара беше Йордан Танковски – консултант по първа психологическа помощ към НС на БЧК, който поднесе материала интересно, компетентно и забавно.