НОВИНИ

21.04.2009 г.
Европейски ден за правата на пациентите
За трети път държавите от Европейския съюз отбелязват 21 април като ден за правата на пациента.
За да стимулират националните здравни институции към дискусия за постигането на общоевропейска стратегия в сферата на здравеопазването, основана на спазването на правата на потребителите на медицинска помощ и тяхната защита, Българската асоциация за закрила на пациентите и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България проведоха информационна кампания. В подкрепа на идеята за достъпни и качествени здравни грижи доброволци на Българския младежки Червен кръст от столицата раздаваха на гражданите листовки с Европейската харта за правата на пациентите.