НОВИНИ

17.04.2009 г.
За по-добро здраве на възрастните хора
Между Българския Червен кръст (БЧК) и Сдружението на българските зъболекари (СБЗ) беше подписано тригодишно споразумение за сътрудничество.
Съгласно предвидените в него условия, всеки член на СБЗ поема ангажимент да лекува по един социално слаб възрастен човек годишно в собствения си кабинет. Достъп до безплатно стоматологично лечение ще имат хора в неравностойно положение от цялата страна, определени от БЧК чрез социална анкета. БЧК и СБЗ ще работят съвместно за откриването на кабинет по дентална медицина за социално слаби възрастни хора в София.
Председателят на БЧК Христо Григоров и д-р Мария Джорова - председател на Управителния съвет на СБЗ, потвърдиха с подписите си убеждението на двете страни, че с обединени усилия ще бъдат постигнати позитивни резултати за подобряване на здравословното състояние на възрастните хора у нас.