НОВИНИ

15.04.2009 г.
Учреден беше студентски клуб по Международно хуманитарно право
Областният съвет на БЧК – Пловдив и Юридическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” подписаха двустранно споразумение.
Чрез него двете институции се обединяват в желанието си за разбирателство и сътрудничеството в областта на социалната и здравна политика в сферата на висшето образование и в стремежа си за подобряване качеството на обучение сред студентската младеж.
Първа съвместна инициатива беше създаването на Студентски клуб по Международно хуманитарно право, който бе учреден на 15 април т. г. в девета аудитория на Пловдивския университет. В него се включиха 47 студенти. Целта на клуба е да допринася за разпространението на международните хуманитарни ценности и реализиране на дейности за разбиране, зачитане и подкрепа на международните норми на хуманитарното право и човешките права и основните принципи на червенокръсткото движение.
Доброволният характер на участието в клуба е ясен индикатор за мотивацията и желанието на студентите да „надскочат” границите на академичното обучение и да покажат своите заложби, възможности и таланти в нови сфери от развитието на гражданското общество.
Студентският клуб по Международно хуманитарно право бе създаден благодарение на подкрепата на декана на Юридическия факултет проф. д-р Венцислав Стоянов, доц. д-р Ирена Илиева от катедра „Международно и сравнително право” и Факултетния студентски съвет на Юридическия факултет в сътрудничество със заместник председателя на Областния съвет на БЧК – Пловдив г-н Христо Паунов – главен асистент в Юридическия факултет.