НОВИНИ

13.04.2009 г.
Румънска червенокръстка организация посети Добрич
Делегация на Румънския Червен кръст посети областната организация на БЧК в Добрич.
Визитата е в рамките на проект, финансиран от Международния комитет на Червения кръст и Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП) за подобряване на координацията и осигуряване на трансгранично сътрудничество при възникване на аварийни или бедствени ситуации.
Делегацията беше водена от Ясен Сливенски - координатор по бедствия и аварии към МФЧКЧП за Централна и Източна Европа. В състава на румънската делегация бяха генералът от запаса Петре Трандафир - директор на Департамента за извънредни ситуации в централата на РЧК в Букурещ, Кармен Лунгу – директор на областната организация в Констанца, Алекси Сорин – ръководител на младежката организация и на аварийния екип на областната организация на Тулча и Даниел Модлака – мениджър по проектите в националното дружество - Букурещ. Те обмениха опит с колегите от Добрич, посетиха новооткрития склад за бедствия и аварии в с. Победа и се срещнаха с доброволните екипи за работа при бедствия и аварии към областната организация на БЧК. Проведоха се и предварителни разговори за изготвяне на споразумения за сътрудничество между областните организации на Румънския Червен кръст на Констанца и Тулча и ОС на БЧК - Добрич.