НОВИНИ

08.06.2014 г.
Пилотен проект подпомага държавата в спешната помощ
Със специално подготвена демонстрация бе сложено началото на проект „Активна грижа” - първа помощ по европейски модел. На нея бяха показани възможностите за адекватна наземна и въздушна първа помощ, оказвана от парамедици и лекари при спасителни действия.
Целта на „Активна грижа” е да подпомогне и да допълни дейностите на държавата в областта на спешната помощ чрез действия на медицински екипи по европейски модел.

На събитието присъстваха представители на МВР – КАТ - Пътна полиция, ГД ПБЗН, СДВР, на националната система 112, на областната администрация София, на пациентски и лекарски организации, партньорите по проекта. Гост на събитието бе и зам.-посланикът на израелското посолство в София.

При откриването на демонстрацията Христо Григоров - председател на БЧК, отбеляза, че „Активна грижа” е 4-месечен пилотен проект на Българския Червен кръст и Сдружение „Клуб Активна сигурност” за осигуряване на адекватна първа помощ при спасяване на човешки живот от екипи от лекари, парамедици, лечебни заведения и специално обучени от БЧК водачи на таксиметрови автомобили. Тези 4 месеца ще бъдат експериментален период за стиковане на съвместни дейности, след което ще предложим на държавата нашия модел за публично-частно партньорство за оптимизиране на спешната помощ.“

Стефан Софиянски – председател на Сдружението “Клуб Активна сигурност”, уточни, че първоначално наземният транспорт ще функционира в столицата, а въздушният санитарен транспорт ще бъде използван при спешни случаи в цялата страна. Дейността ще се ръководи от единен координационен център за спешни случаи – 0800 10 200, в непрекъснато сътрудничество и в координация с националната система 112, както и с колцентъра на ЕНА Първа помощ – 1111. От услугата ще могат да се възползват както български граждани, така и чужди туристи. Г-н Софиянски изтъкна, че проектът „Активна грижа” ще ползва опита на други държави, като вече е договорена материално-техническата и методологическата помощ на Израел.“

БЧК започва разширено обучение по оказване на първа помощ на 80 таксиметрови шофьори. Всеки таксиметров автомобил от системата на „Активна грижа” ще бъде обозначен за допълнителното си предназначение и ще бъде оборудван със специална чанта за оказване на първа помощ.

„Активна грижа” ще използва съществуващата материално-техническа база от хеликоптери (част от въздушния санитарен транспорт на „Хели Ер”), таксиметрови автомобили (членове на Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи), както и мотори и линейки на „ЕНА първа помощ“.

Официални партньори на проекта са „Хели Еър”, „ЕНА първа помощ“ „Сити Клиник“, Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи, Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, Токуда Болница София, Многопрофилна болница "Софиямед" и др.