НОВИНИ

04.06.2014 г.
СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ
на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, на Международния комитет на Червения кръст, на Украинския Червен кръст и на Руския Червен кръст
Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец отговаря на хуманитарните нужди на Украйна и призовава към зачитане на емблемата на Червения кръст.

Дружествата на Украинския Червен кръст и на Руския Червен кръст, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) са изключително загрижени относно хуманитарната ситуация в Украйна и особено в южните и източните части на страната.

От началото на събитията в Украйна са мобилизирани над 300 доброволци и служители на Украинския Червен кръст, осигуряващи спешна медицинска помощ и хуманитарна подкрепа на повече от 1 500 души, пострадали от ситуацията. От първостепенно значение за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец са безопасността и сигурността на служителите и доброволците, работещи на терен.

Украинският Червен кръст получава подкрепа от Международното движение при пълно придържане към фундаменталните червенокръстки принципи, особено към принципите за неутралност, безпристрастност и независимост.

Руският Червен кръст продължава да приема парични дарения в подкрепа на хуманитарните дейности в Украйна и ги предоставя с помощта на Украинския Червен кръст. Руският Червен кръст е готов също да отговори и на хуманитарните нужди в собствената си страна, които могат да възникнат вследствие от ситуацията в Украйна.

Украинският Червен кръст, Руският Червен кръст, МФЧК/ЧП и МКЧК призовават всички страни, участващи в насилието да зачитат емблемата на Червения кръст, да не злоупотребяват с нея и да осигуряват на всички доброволци и служители на Червения кръст достъп на терен, за да изпълняват хуманитарните си задължения.
Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец подчертава, че право да използват емблемата на червения кръст имат само лица, упълномощени по силата на четвъртата Женевска конвенция.