НОВИНИ

10.04.2009 г.
Червенокръстки подход в Европа за намаляване на здравните щети сред интравенозните наркозависими
Обучителите бяха лекари и психолози от първия в Италия център за работа със зависими „Вила Мараини”
В Националния учебен център на БЧК в с. Лозен се проведе обучение по проекта на БМЧК, финансиран от Европейската комисия „Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици: червенокръстки подход в Европа” за доброволци и служители на Българския и Македонския Червен кръст и представители на партньорски НПО, работещи по проблема.
Обучителите бяха лекари и психолози от първия в Италия център за работа със зависими „Вила Мараини”, чийто опит се практикува в цяла Европа, и от центъра за работа със зависими „Пиер Никол” във Франция.
Специално участие в обучението взе и д-р Масимо Бара – вицепрезидент на Постоянната комисия на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, създател на първия център за работа със зависими в Италия. Д-р Масимо Бара e посветил голяма част от живота си на изучаване на наркотичните вещества и борбата с наркотичната зависимост и стигмата на наркоманите. Той е създател и дългогодишен ръководител на Фондация „Вила Мараини” на Италианския Червен кръст (ИЧК). Носител е на много италиански и международни награди за своята научна и обществена дейност, както и за приноса си в развитието на ИЧК и Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
Сред участниците и обучителите имаше хора, преодолели наркотичната зависимост.
Програмата на обучението включваше пет модула: „Епидемиология на употребата на наркотици”; „Стратегии за намаляване на здравните щети”; „Епидемиология на туберкулозата”, „ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции”; „Консултиране”; „Общодостъпност на превенцията: лечението: грижата и подкрепата”.