НОВИНИ

07.06.2014 г.
Седмо национално състезание на младежките аварийни екипи
Още от създаването си през 1921 г., младежката организация на Българския Червен кръст създава формирования за подпомагане на нуждаещите се граждани при бедствени и кризисни ситуации. През 1993 година започва изграждането на младежки аварийни екипи (МАЕ), от доброволци на Българския младежки Червен кръст, които до сега многократно са оказвали помощ при реални аварийни ситуации. Към момента в страната има 20 действащи МАЕ.
Състезанието се провежда на всеки две години и е част от програмата за подготовка на МАЕ за оказване на първа долекарска и първа психологична помощ. В надпреварата тази година взеха участие 16 екипа от страната. Те бяха приветствани от Христо Григоров, председател на БЧК и от председателя на БМЧК Кристиян Пеняшки. Събитието уважиха Христо Паунов - член на Националния съвет на БЧК, генералният директор на БЧК доц. д-р Красимир Гигов и колеги от Секретариата на НС на БЧК. На официалното откриване присъстваха представители на партньорски организации, институции и дарители.

Чрез специални ситуативни задания в 13 състезателни пункта беше оценена подготовката на участниците по първа долекарска помощ и по първа психологическа помощ, готовността им за предприемане на спасителни действия при различни аварии, бедствия и инциденти, за използването на техники за транспорт на пострадалите, за осигуряване на грижи за нуждаещите се, за използването на комуникационни средства и др. Бяха проведени и различни червенокръстки ролеви игри.

Главен съдия на състезанието беше доц. д-р Иван Иванов, неврохирург във Военномедицинска академия, подпомогнат от двама помощник главни съдии – Марияна Панайотова и Хенриета Илиева, които отговаряха съответно за пунктовете по първа долекарска и първа психологична помощ. Комендатурата на състезанието по традиция беше оглавена от Васил Гурев, ръководител на Университетския аварийно-спасителен отряд и от неговия незаменим екип. Реалистичността на ситуациите бе дело на екипа от дегизатори, начело с д-р Никола Николов и над 60 статисти – доброволци и ученици от столични училища.

VII-то Национално състезание на МАЕ беше заслужено спечелено от отбора на София, в оспорвана битка с МАЕ-Варна и МАЕ-Пазарджик, които заеха съответно второ и трето място. Победителите получиха призовата купа и почетната дъска, върху която ще бъде гравирано името на отбора. Извън официалното класиране на състезанието бяха раздадени поощрителни награди и в категориите най-добре представена червенокръстка история, завоювано от МАЕ-Кърджали, най-сплотен отбор – МАЕ-Разград, най-умели в алпийските способи – МАЕ-София, и най-добре представили се на пункт „Трансплантации и донорство” – МАЕ-Габрово.

Състезанието се осъществи с любезното съдействие на Аладин Фудс, Нестле-България, СБА, МТел, Национален дворец на децата, „Булминвекс ГБ” ЕООД, „Сименс“ и др.