НОВИНИ

06.06.2014 г.
Червенокръстка конференция за хуманитарните последствия от икономическата криза в Европа
Приключи работата си 9-тата Европейска конференция на Червения кръст и Червения полумесец.
Във форума участваха представители на 47 национални дружества, които обсъдиха как да се адаптират към променящата се Европа, където кризата вече е пуснала дълбоки корени, какво трябва да се направи, за да бъдат дейностите на Червения кръст и Червения полумесец адекватни спрямо нуждите, така че да могат да помагат, както на обичайните, така и на нововъзникналите уязвими групи. В този контекст беше обсъден и въпросът как, използвайки иновации и в сътрудничество с държавните власти, с донори и организации, може да се подкрепи устойчивостта на общностите и семействата във време на икономическа криза. На конференцията бяха разгледани въпросите на миграцията, хранителните помощи, продоволствената сигурност и бъдещето на доброволчеството и хуманитарната дейност. Някои от националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец вече са въвели драстични промени в своите обичайни дейности, разширили и реорганизирали са програмите си, мобилизирали са нужните ресурси, за да могат да отговорят на променящите се нужди и да достигнат до нови групи уязвими.

"Сега живеем в Европа, където по-младото поколение няма сигурност, че ще намери работа, където „работа“ означава труд без социално осигуряване или пенсия, и където работещите не печелят достатъчно, за да осигурят добър живот на себе си и на своето семейство ”, каза Франческо Рокка, заместник-председател на МФЧК/ЧП и Президент на Италианския Червен кръст, домакин на конференцията.

Докладът на МФЧК/ЧП за хуманитарните последици от икономическата криза в Европа, публикуван през октомври миналата година, доказа, че е време да мислим различно, защото последиците от кризата ще продължават да се усещат още десетилетия наред, дори и при икономически възход. Сега е време да действаме различно, да намерим нови подходи, нови партньорства и нови решения, за да посрещаме нарастващите нужди в нашите собствени страни.", добави той.

Делегацията на БЧК беше в състав: председателят на организацията Христо Григоров, председателят на Българския младежки Червен кръст и член на НС на БЧК Кристиян Пеняшки, генералният директор доц. д-р Красимир Гигов и зам.-генералният директор д-р Надежда Тодоровска.

В един от основните панели от програмата на конференцията – „Нови аспекти на миграцията в Европа“, д-р Н. Тодоровска представи пред участниците ролята, мястото и дейностите на Българския Червен кръст в тази област.

Членовете на делегацията на БЧК участваха активно и при изработването на основния заключителен документ, гласуван от делегатите на конференцията на последната пленарна сесия на 9-та Европейска конференция - призив за действие към правителствата, парламентаристите, корпоративния сектор, общностите и към движението на Червения кръст и Червения полумесец. В призива 47 национални дружества заявяват, че са необходими нови и иновативни подходи и повече инвестиции, за да се преборим с кризата и да намерят трайни и устойчиви решения за хората, засегнати от нея.

Франческо Рока - вицепрезидент на МФЧК/ЧП отбеляза, че са необходими и съвместни инвестиции за осигуряване системите за социална закрила и здравни услуги за хората в неравностойно положение и за подобряване управлението на храните, както и механизми за намаляване на хранителните отпадъци. Призивът за действие настоява пред правителства и парламентаристи да се спре етикетирането на мигрантите като "незаконни" и да се гарантира, че хората, които бягат от конфликти и несигурност получават безпрепятствен достъп до основните права на човека, по-специално правата на закрила, здравеопазване, образование и социални услуги.

"В древногръцки език "krisis" означава „време за решение", отбеляза генералният секретар на МФЧК/ЧП Бекеле Гелета в заключителните си думи. "Това се отнася както за предизвикателствата и увеличаващите се рискове, така и до възможностите за промяна в мисленето. Това повишава нуждата не само да се мисли различно, но също така да се действа различно.“