НОВИНИ

07.04.2009 г.
„Ваканция за приятели”
БЧК – Пловдив, съвместно с администрацията на район „Южен” на община Пловдив
БЧК – Пловдив, съвместно с администрацията на район „Южен” на община Пловдив и с активното участие на доброволци на Българския Младежки Червен кръст, организираха ежедневни занимания за 15 деца от първи до четвърти клас по време на априлската ваканция.
Организаторите на тази инициатива си поставиха за цел деца от училищата на район „Южен” да бъдат ангажирани с интересни и атрактивни извънкласни занимания по различни теми.
През петте дни на „Ваканцията за приятели” децата се забавляваха и научиха нови и полезни неща. В акцията се включиха 10 доброволци на пловдивската червенокръстка организация. Домакин на „Ваканцията за приятели” беше Комплексът за социални услуги в град Пловдив. През последния ден беше организирано тържество за всички участници, към което се присъединиха и родителите на учениците.