НОВИНИ

17.05.2014 г.
БЧК проведе своя най-висш форум
В централата на БЧК се проведе редовната сесия на 65-ото Общо събрание на организацията. Най-висшият форум бе открит от председателя на БЧК Христо Григоров, който приветства делегатите официалните гости - представители на държавни структури и неправителствени организации.
Прочетени бяха приветствия от президента на Р България, от председателя на Народното събрание, от министър-председателя, от негово светейшество българския патриарх, от зам.-министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, от НЗОК, ДФ “Земеделие”, СБА и от други партньори на БЧК.
В поздравителните си адреси и обръщения към делегатите официалните гости и представителите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец дадоха много висока оценка на работата на Българския Червен кръст както за подпомагането на уязвимите хора в България, така и за отговорната реакция при кризи и бедствия по света и хуманитарното подпомагане на пострадалите; за качественото изпълнение на програми и проекти; за новаторските подходи при осъществяването на червенокръстките дейности. “БЧК се превърна в маяк на надеждата за хилядите сирийски бежанци, прокудени от войната в родината си”, каза в речта си Леон Проп, директор на Европейския офис на МФЧК/ЧП.
В своето приветствие председателят на народното събрание Михаил Миков споделя: “Няма съмнение, че благородните усилия на доброволците от БЧК за защита на достойнството, здравето и живота на гражданите, за тържеството на общочовешките ценности и човеколюбието, оставят трайна диря в развитието на страната през цялата най-нова история”.
В поздравителния адрес на министър-председателя Пламен Орешарски се казва: “Искам да ви благодаря за вашата служба на хуманността и да изразя признателността на правителството за ползотворното сътрудничество, което имаме; за помощта, която оказвате на пострадалите при бедствия и инциденти, и особено за съдействието при овладяването на бежанската и миграционна вълна миналата година”.
Вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова пристигна в централата на БЧК, за да поздрави лично ръководството на организацията и делегатите.
„Думите са малко, за да изразя чувствата си на уважение и благодарност от работата на служителите и хилядите доброволци на Българския Червен кръст. Вие носите с гордост и отговорност знака на Червения кръст и сте част от добротворците на съвременна България. Вие сте скромните, милосърдни, човеколюбиви и сърцати хора, които ежедневно даряват надежда, вяра, любов и доброта на хората в беда“ – каза г-жа Попова в приветствието си.
Председателят на БЧК Христо Григоров благодари на вицепрезидента за подкрепата и за съпричастността към хуманитарните каузи на организацията и й връчи почетна грамота в знак на признателност за приноса й като личност и като държавник за успеха на редица инициативи на Червения кръст.
От името на Националния съвет председателят на организацията Христо Григоров направи пред делегатите подробен анализ за дейността на БЧК през 2013 година. Бе отчетена една трудна, но изключително успешна година, през която Българският Червен кръст затвърди ролята си на значим фактор за обществото и за държавата при решаването на важни социални и здравни проблеми и въпроси, свързани с хуманитарно подпомагане на най-уязвими групи хора; с подготовката за реакция при бедствия, аварии и кризи и за оказване на първа долекарска помощ; с грижите за достоен живот на възрастните хора; с подпомагането на деца и младежи в риск и много други. Към най-уязвимите в нашата страна бяха насочени десетки проекти и предоставени помощи и услуги на стотици хиляди хора. БЧК постигна значителна организационна и финансова стабилност. Използвани бяха съвременни подходи и форми на работа при повишена прозрачност и отчетност; подобрени бяха ефективността, контролът и управлението на риска. Повишен бе капацитетът на БЧК и бе изградена широка партньорска мрежа за изпълнение на приоритетните задачи на организацията. Отбелязан беше и значителният принос на Българския Червен кръст в интегрирането на бежанците и мигрантите в нашата страна; развитието на доброволчеството; превенцията на социално значимите болести сред населението и най-вече сред младите хора; в подготовката за осъществяване на спасителни действия в планините и водните басейни; в разпространението на принципите и нормите на международното хуманитарно право. Откроена бе ролята и значението на Българския младежки Червен кръст във всички приоритетни направления на работа на БЧК. Подчертани бяха общественото доверие и подкрепа за БЧК, неговият авторитет в страната и чужбина, разширените международни връзки.
Делегатите единодушно приеха отчета за работата на организацията през 2013 г., отчетите на Националната контролна комисия и на Етичната комисия, както и отчета за бюджета на БЧК за 2013 г. Те приеха и плана и бюджета на организацията за 2014 г. и обсъдиха редица организационни въпроси.