НОВИНИ

15.05.2014 г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА МКЧК 2013 г.
Международният комитет на Червения кръст (МКЧК), който работи изключително в ситуации на въоръжени конфликти, публикува своя годишен отчет за 2013 г.
И през изминалата година МКЧК осигури закрила и помощ на милиони хора - мъже, жени и деца, чийто живот и сигурност са били застрашени, а техните домове и препитание – унищожени. Те са били принудени да избягат от зоната на конфликт, за да оцелеят, те са били без лишени от най-елементарни и основни условия на живот, претърпели са загубата на свои близки, или са били разделени от семействата си. Годишният отчет акцентира на дейностите в топ седем операции на МКЧК през миналата година. Научете повече на http://www.icrcproject.org/app/2013-annual-report/index.php

Факти и цифри:

  • Повече от 6.7 милиона души са получили помощ под формата на храна и повече от 3.4 милиона са получили помощи под формата на основни битови и хигиенни продукти;

  • 28.7 милиона души, повечето от които жени и деца, са бенефициенти по проекти на МКЧК за водоснабдяване, санитарни и строителни работи;

  • Над 8.2 милиона пациенти са получили лечение в здравни заведения, поддържани или подкрепяни от МКЧК;

  • Делегати на МКЧК са посетили над 750 000 задържани лица в 96 страни, включително намиращи се под юрисдикцията на международни съдилища и трибунали;

  • От МКЧК са обработени над 247 000 червенокръстки съобщения, давайки възможност на членове на семейства, разделени от военни действия и други кризи, да възстановят контакта помежду си, чрез повече от 34 000 разменени, между задържаните лица и техните семейства, съобщения;

  • Организацията е осъществила 357 000 телефонни разговора между членове на семействата, в много от случаите между задържани лица и техни роднини.


Българският Червен кръст си сътрудничи активно с Международния комитет на ЧК в няколко области и направления:
  • Издирвания и възстановяване на семейни връзки, включително и събиране на разделени бежански семейства, потърсили убежище в България, изгубили контакт с роднините си вследствие на конфликта в Сирия ;
  • Осигуряване на безплатни телефонни разговори на бежанците в България с техни близки по целия свят;
  • Разпространение на международното хуманитарно право.